Kurumsal SEO çalışmaları yapıları, uygulanışları ve sınırları itibari ile diğer çalışmalardan ayrı özelliklere sahiptir. Bireysel çalışmalarda yapılabilecek çalışmaların sınırı bir veya birkaç kişi tarafından belirlenirken, kurumsal SEO çalışmalarında; kurumun itibarı, marka algısı, prensipleri büyük önem gerektirmektedir. Kurumsal ve marka algısı yüksek şirketlerle çalışılırken, en yüksek performans sağlayacak stratejiler bu prensipler çerçevesinde geliştirilmelidir. Bu çalışmaların başarılı olabilmesi için de, gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmak, firma itibarı konusunda hassas olmak, düzenli ve koordineli çalışmak gibi yetkinliklere sahip olmak gerekir.

 

Kurumsal SEO’da Prensipler

  • Teknoloji: Kurumsal firmalar genelde gelişmiş yazılım sistemleri kullanıyor ve kendi bünyelerinde yazılım ekibi istihdam ediyor olsalar da, bu durum her firma için geçerli olamayabiliyor. Böyle durumlarda SEO çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılım desteği dışarıdan veya tarafınızdan sağlanabiliyor olması gerek. Teknolojinin bir web sitesinin varlığının kaynağı olmasındandır ki, belirlenen stratejiye ve hayata geçirilecek projeye en uygun teknoloji seçilmelidir. Firmanın mevcut durumdaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe, güvenilir bir yapıya ve sürdürülebilirliğe sahip olmalıdır. Seçilecek teknoloji, iş süreçlerini uzatıp kısaltabileceği gibi; sayfa hızı, kullanıcı deneyimi gibi sebeplerden ötürü SEO performansını da direkt olarak etkileyecektir.

 

  • Optimizasyon: Site optimizasyonu SEO’nun en önemli aşamalarından birisidir. Kurumsal firmaların hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak uygun kategori ve sayfa yapısı inşa edilmeli, içerik seçiminde kurumsal çekinceler dikkate alınmalıdır. Örneğin, üst seviye marka konumlandırmasına sahip bir firma sitesinde, “ucuz” ve “indirim” gibi kelimelerin geçmesi uygun olmayacaktır. Kurumsal SEO çalışmalarında optimizasyon çalışmalarından önce, kurum prensipleri hakkında detaylı brief alınmalı ve çalışmalar buna göre şekillendirilmelidir.

 

  • Link İnşası: Kurumsal firmalar için yapılacak link inşası çalışmalarında seçicilik ve hassasiyet çok önemlidir. Kurumun itibarı ve marka algısına ters düşmeyecek web siteleri ile işbirliği yapılmalı ve çalışmaların devamlılığı sağlanmalıdır. Aynı zamanda yapılabilecek link saldırıları da kontrol edilmeli ve gerekli müdahaleler hızlıca yapılabilmelidir.

 

  • Kullanıcı Deneyimi: Kurumsal çalışmalarda web sitelerinin, mobil uygulamaların kullanıcı deneyimi çok önemlidir. SEO ile doğrudan olmasa da, dolaylı olarak çok önemli ilişkisi vardır. Başarısız kullanıcı deneyimine sahip web siteleri, SEO stratejileri ne kadar başarılı olursa olsun uzun vadede geriye gidecektir. Böyle bir durumda kurumsal itibar zarar görebilir.

 

  • İstikrar: Kurumsal SEO çalışmalarında istikrar en önemli prensiplerden biridir. Yapılan çalışmaların devamlılığı ve sürdürülebilirliği, aşamaların ihmal edilmemesi, belirlenen SEO stratejisine uygunluk çok önemlidir. Kurumsal iletişimde zaman zaman yaşanılan iletişim kopuklukları konusunda hassas olunmalı ve aşamalar sekteye uğramamalıdır.

 

  • Denetlenebilirlik: Kurumsal çalışmalarda şeffaflık ve denetlenebilirlik çok önemlidir. Yüksek ve hızlı sıralama elde etmek amacıyla yapılabilecek, arama motorları tarafından “saldırgan çalışma tutumu” olarak nitelenen tipte çalışmalardan uzak durmak gerekmektedir. Bu açıdan yapılan SEO çalışmalarının açık ve denetlenebilir olması, tüm unsurlarıyla ifade edilebiliyor olması gerekir.

 

  • Raporlama: Kurumsal SEO çalışmalarında raporlama önemli aşamalardan birisidir. Yapılan veya yapılacak SEO çalışmalarında her aşamanın detaylıca raporlanması ve yetkililere iletilmesi denetlenebilir olmakla da doğrudan alakalıdır.